כדורגל

אחד הדברים שאני אוהב יחד עם מליוני אנשים בעולם הוא כדורגל.

בעמוד הזה, אתייחס לכל הקשור למשחק.